MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 949 05 tel.: 037/ 6556556 fax.: 037/ 6556519 e-mail: morez@morez.sk
EPS - Elektrické požiarne systémy

EPS - Elektrické požiarne systémy

EPS – Elektrická Požiarna Signalizácia slúži na detekovanie požiaru a to už v jeho počiatočných fázach, kedy je aj najúčinnejšia a pomáha tak chrániť život, zdravie a majetok osôb.

Požiarne hlásiče rozdeľujeme na konvenčné a adresné podľa potreby typu budovy, ktorá je chránená systémom EPS. V prípade malých objektov ako sú najmä rodinné domy, či malé obchodné prevádzky môže byť požiarne čidlo pripojené k systému PSN a dá na vedomie majiteľovi pomocou SMS správy, že horí.

Pri EPS je opäť možná nadstavba spojená s Evakuačným požiarnym rozhlasom, čím sa zabezpečí jednoduchá a pokojná evakuácia osôb z objektu. EPS môže okrem iného mať za úlohu aj odblokovávať únikové trasy uvoľnením elektro magnetu na dverách, či uvoľneniu turniketov a iných bariér, ktoré by mohli zamedziť plynulej evakuácii osôb.

   

Detektory:
konvenčné detektory / analógové adresovatelné detektory / lineárne detektory

Tiesňové tlačítka:
konvenčné / adresovatelné

Sirény:
klasické / adresovatelné

Ostatné:
adresovatelné vstupno-výstupné moduly