MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 949 05 tel.: 037/ 6556556 fax.: 037/ 6556519 e-mail: morez@morez.sk

Iné

  • Dom módy Nitra - bleskozvod
  • Domov pre seniorov Zobor Nitra – dorozumievací audio systém EFES ELECTRONICS sestra pacient, televízny rozvod.
  • Hospic Dom pokoja a zmieru Nitra – dorozumievací audio systém sestra pacient, televízny rozvod.
  • Bytový dom Okánika 2 Nitra – kamerový systém aj do výťahov, prístupový systém s audio vrátnikom, senzorové osvetlenie s núdzovým osvetlením.
  • Cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Bratislava – kamerový systém s videovrátnicou