MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 949 05 tel.: 037/ 6556556 fax.: 037/ 6556519 e-mail: morez@morez.sk

Projekty

 • Obchodný reťazec METRO Nitra, Košice, Zvolen
 • Miestna telekomunikačná sieť Nitra, Levice, Gbelce, Pukanec
 • Optické oblastné káble (diaľkové káble) Levice – Šahy
 • SONY Trnava
 • Hotel Lesná, Horizont, Holiday In ... a mnohé ďalšie Tatranské hotely
 • Individuálna bytová výstavba Rumanová, Beladice, Cabaj Čápor
 • Transformačné stanice, IBM Belan, Obec Mojmírovce, Cabaj Čápor, Rumanová
 • Wellness Kynek
 • Bloop House
 • Tukový priemysel Nitra
 • Bytové nájomné domy Čechince, Báb, Rumanová, Veľký Cetín, Dolné Obdokovce
 • Obchodná akadémia Dolné Obdokovce
 • Ranč Dolné Obdokovce
 • Hotel Mikádo Nitra