MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 949 05 tel.: 037/ 6556556 fax.: 037/ 6556519 e-mail: morez@morez.sk
Vjazdové zábranové systémy – výsuvné stĺpiky

Vjazdové zábranové systémy – výsuvné stĺpiky

 • Hlavné mesto SR Bratislava – organizácia vjazdu do pešej zóny centra mesta (Hviezdoslavovo nám, Františkánska a Laurínska ul.)
 • Mesto Nitra - vjazdy do pešej zóny (Štefánikova tr., ul. Pri synagóge, Kupecká ul.)
 • Mesto Trnava (vjazd na pešiu zónu z Radlinského ul., prekládka stĺpika na Pekársku ul.)
 • Mesto Zvolen (vjazd do pešej zóny pri divadle a pri pošte)
 • Mesto Banská Bystrica (vjazdy do pešej zóny: Národná ul., Kapitulská ul., Lazovná ul.)
 • Mesto Šaľa (vjazd od Budovaťľskej, vjazd do pešej zóny od záchytného parkoviska)
 • Mesto Hlohovec (vjazd do pešej zóny)
 • Vodné dielo Čunovo
 • Laurinská s.r.o. Bratislava (vjazd na pešiu zónu Nedbalova ul.)
 • Polyfunkčný dom Poprad
 • Bytový dom Sedmokráskova ul. Bratislava
 • Obec Rabča - subdodávka
 • CAMPRI, spol. s r.o. Lužianky