Infračervené bariéry

AKTÍVNE INFRAČERVENÉ BARIÉRY:

Aktívne infračervené senzory generujú mnohonásobné lúče modulovaného infračerveného žiarenia a reagujú na prerušenie na prijímacej strane detektora. Toto nastane, keď narušiteľ prejde cez plochu pokrytú lúčmi.

Princíp fungovania
Aktívny infračervený senzorový systém sa skladá z dvoch základných jednotiek, vysielača a prijímača. Jedna z jednotiek sa nachádza na jednom konci ochrannej zóny a ďalšia na opačnom konci zóny. Vysielač generuje lineárny lúč do vzdialenej prijímacej jednotky, vytvárajúc infračervený horizontálny "plot" medzi vysielačom a prijímačom. Narušiteľ prechádzajúci oblasťou detekcie preruší signál a dočasne spôsobí pokles signálu  pod nastavenú hodnotu.

Aplikácie
Vonkajšie aktívne infračervené senzory sú v priamej viditeľnosti zariadenia, ktoré vyžaduje priestor medzi oboma jednotkami, byť na jednej úrovni a bez všetkých prekážok, ktoré by mohli rušiť signál IR. Dutiny v teréne vytvoria "diery" v dohľade detektora, zatiaľ čo pevné prekážky narušia "pokrytie" lúčmi. Typicky sa aktívne infračervené senzory používajú v spojení so samostatnou alebo dvojitou plotovou bariérou, ktorá definuje perimeter pokrytia.

Kedy vznikajú falošné poplachy
Poveternostné podmienky, ako je hmla, silný dážď alebo  piesok / prach, tieto budú tlmiť infračervenú energiu a môžu mať vplyv na spoľahlivosť detekovaného pásma. V oblastiach, kde takéto podmienky sú obvyklé, by malo byť uvažované o inom type zariadenia, alebo detekčné zóny by sa mali zmenšiť na vykompenzovanie straty sily signálu.

Ďalšie príčiny poplachov
Väčšinové príčiny nežiaducich poplachov sú tie, ktoré zahŕňajú výskyt zvieracie v chránenej oblasti. Vegetácia tiež môže predstavovať problém, ak je jej dovolené rásť do veľkosti zasahujúcej detekčnú zónu detektora, poplach nastane pri jej prerastení alebo vo vetre jej pohybom.

MIDI modulárne IR lúčové bariéry

BSN je MIDI modulárna obojsmerová IR lúčová bariéra skladajúca sa z dvoch okruhov mikroprocesorových logických okruhov montovaných s SMD technikou, ktorá môže riadiť až 8 párov optických okruhov. Vysielače i prijímače sú montované do kríža na oboch bariérach, aby sa zabránilo falošným poplachom kvôli slnečným odrazom.

Ideálne riešenie pre ochranu dlhých okien, stien a balkónov.

PASÍVNE INFRAČERVENÉ BARIÉRY:

Ako názov napovedá, pasívne infračervené (PIR) senzory sú pasívne, to znamená, že snímač nevysiela signál, snímacia hlavica jednoducho zaregistruje impulz pri príjme. Snímacia hlava je obvykle rozdelená do niekoľkých sektorov / zón, z ktorých je každá definovaná so špecifickými hranicami. Detekcia nastane, keď vyžarujúci zdroj tepelnej energie skríži dve susedné hranice sektora alebo prekročí rovnakú hranicu dvakrát v stanovenom čase.

Princíp fungovania
Pasívne infračervené senzory detekujú elektromagnetickú vyžarovanú energiu generovanú zo zdrojov, ktoré produkujú teploty nižšie ako viditeľné svetlo. PIR senzory nemerajú iba množstvo IR energie, ale skôr zmeny tepelného žiarenia. PIR „vidia/ detekujú" infračervené "horúce" obrázky pomocou snímania kontrastu medzi "horúcimi" obrazmi a "chladnejším" pozadím.

Aplikácie
Pasívne infračervené senzory by mali byť nainštalované na steny alebo stropy, s detekčným poľom pokrývajúcim zónu prípadného narušenia. Vhodné pre ochranu veľkých budov a dlhých stien, rovnako ako v kombinácii s CCTV (kamerovými) systémami a video detektormi pohybu (VMD).

Kedy vznikajú falošné poplachy
Vzhľadom k tomu, že PIR hľadá tepelné žiarenie premietané na chladnejšom pozadí, je detekcia založená na teplote. Ak sa teplota prostredia blíži rovnakým teplotám votrelca, detektory sa stávajú menej citlivými. Ak je osoba vyžarujúca rovnakú teplotu ako prostredie, mala by byť teoreticky neviditeľná pre senzora. Z tohto dôvodu by mal byť v spojení s PIR použitý iný typ snímača pre zlepšenie systému (VMD).

Ďalšie príčiny falošných poplachov
Teplo vyžarujúce z malých zvierat a/alebo hlodavcov môže spôsobiť falošné poplachy. Časovo aktivované priestorové ohrievače, rúry a iné zdroje tepla môžu tiež spôsobiť falošné poplachy, ak sú v zornom poli

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím