Kombinácia EFES TRIBO a VIBRO

Samozrejme! Vyhodnocovacia jednotka EFES môže mať pripojené k sebe oba druhy káblov, na betónovom plote s ostnatým drôtom alebo inštaláciou pod zemou!

Znázornenie TRIBO + VIBRO

 

Vyhodnotenie pomocou detekčných senzorov

 

Vyhodnotenie pomocou elektromechanického javu zvaného triboelektrický efekt

Elektromechanický jav zvaný triboelektrický efekt, vyvolaný pohybom a deformáciou vodiča umožní prenos náboja medzi vodičmi v kábli a tým vznikne na konci vedenia striedavé napätie. Vyhodnocovacia jednotka zosilí a analyzuje striedavý signál v akustickom frekvenčnom pásme odpovedajúcom mechanickému budeniu.

xxs
xs
s
m
l
xl
x