MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 949 05 tel.: +421 37 655 7411, e-mail: morez@morez.sk

Mikrovlnné bariéry

Mikrovlnné senzory sú zariadenia detekcie pohybu, ktoré vytvárajú neviditeľný chránený objem cigárového typu  mikrovlnnej energie medzi vysielačom a prijímačom.

Princíp fungovania                                                                                                                                                                                         Mikrovlnný senzor vysiela mikrovlnné signály v "X" pásme. Detekčná zóna je vytvorený medzi vysielačom a prijímačom. Prijímač je naprogramovaný pre príjem signálov z vysielača a pre detekciu zmeny frekvencie / úrovni signálu spôsobených pohybom v oblasti pokrytia. Mikrovlnné senzorové vysielače sú trochu obmedzené, môžu byť problémové, ak sú v blźkosti veľké kovové objekty, alebo za veterných podmienok

Aplikácie                                                                                                                                                                                                                          V exteriérovom nastavení môžu byť použité na sledovanie oblasti alebo konečných perimetrových línií, rovnako ako môžu slúžiť ako včasné varovanie pred votrelcami blížiacimi sa k dverám alebo stene. Mikrovlnný senzor má tiež vysokú pravdepodobnosť odhalenia nežiaduceho pohybu  a v závislosti na okolí má nízky podiel falošných poplachov.

Kedy vznikajú falošné poplachy                                                                                                                                                                 Vzhľadom k tomu, že mikrovlnné senzory pracujú vo vysokom frekvenčnom spektre (X pásmo), blízkosť iných vysokofrekvenčných signálov môže nepriaznivo ovplyvniť spoľahlivosť detekcie týchto senzorov. Zóny, ktoré obsahujú florescenčné svetlo, môžu tiež predstavovať problém. Ionizačný cyklus vytvorený žiarivkami môže byť interpretovaný detektorom ako pohyb a tým nastávajú falošné poplachy. Veľké kovové predmety, ktoré môžu odrážať signál by nemali  byť blízko detekčnej zóny.

Ďalšie príčiny falošných poplachov                                                                                                                                                           Vzhľadom k vysokej frekvencii transportu mikrovĺn, signál a ani senzor nie sú ovplyvnené prúdením vzduchu, zmenami teploty a vlhkosti. Avšak, vysoká frekvencia umožňuje signálu ľahko prejsť štandardnými stenami, sklom, múrom a drevom. To môže spôsobiť falošné poplachy, ktoré môžu byť generované ako pohyby v blízkosti, aj keď mimo chránenej oblasti

 

                      

Grafické znázornenie "kontrolovanej zóny" mikrovlnnou bariérou

 

Naša webová stránka používa cookies pre čo najlepší zážitok z jej návštevy. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasíte s používaním súborov cookies. Dozvedieť sa viac o súboroch cookies.
SÚHLASÍM S POUŹÍVANÍM COOKIES