TRIBO technológia

Systém funguje na základe elektrického javu – Tribroelektrický jav (jednoduchšie povedané detekovanie statickej elektriny)

CHARAKTERISTIKA:

PRÍČINY POPLACHU:

Plotový systém vyvolá poplach pokiaľ sa narušiteľ pokúsi:

VLASTNOSTI elektronického plotového systému:

xxs
xs
s
m
l
xl
x