MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 949 05 tel.: +421 37 655 7411, e-mail: morez@morez.sk
Pobočkové telefónne ústredne

Pobočkové telefónne ústredne

Alcatel OmniPCX Office

ALCATEL OmniPCX Office je pobočková digitálna telefónna ústredňa 4. generácie. Systém je adaptabilný pre prostredie ISDN (digitálnu sieť s integrovanými službami, ktorá umožňuje zlúčiť siete hlasových, dátových, textových a obrazových komunikácií do jednej siete a poskytuje užívateľovi prostredníctvom jedného prípojného vedenia všetky služby spojov (v zmysle doporučení CCITT a CEPT) a plne konvertibilný. To znamená, že sa správa ako multimediálny a multiplatformový komunikačný nástroj, prostredníctvom ktorého je možné okrem doposiaľ bežne využívaných služieb prenosu hlasu a dát sa pripojiť aj do IP prostredia a počítačových sietí LAN a WAN.

ALCATEL OmniPCX Office poskytuje užívateľovi množstvo systémových a užívateľských funkčných vlastností šetriacich čas, zlepšujúcich dosiahnuteľnosť jednotlivých účastníkov a šetriacich náklady. Tieto funkčné vlastnosti sú súčasťou štandardného softwarového vybavenia ústredne.

Stručný popis systému

1. univerzálny modulárny digitálny komunikačný systém pre prenos hlasu,údajov, textu a obrazu s možnosťou zaradenia systému do počítačových sietí ako aktívneho prvku (SWITCH) s vlastnou IP adresou a s možnosťou telefónie v IP prostredí

2. digitálny systém s vnútorným PCM prepojením.

3. architektúra systému je založená na PCM multiplexe s časovým delením kanálov.

4. vlastný vnútorný systém testovania a diagnostiky obvodov, funkčných blokov, prípojných bodov a okruhov a funkčnosti, resp. integrovaný systém diaľkového dohľadu a diagnostiky s vysielaním stavových informácií.

5. vysoký stupeň prevádzkovej spoľahlivosti vďaka zálohovaniu konfigurácie systému.

6. software podporuje nasledovné služby a aplikácie:

 • v základe integrovaná hlasová pošta (Voice Mail)
 • informačný systém o účastníkoch s možnosťou voľby účastníka menom priamo z telefónneho prístroja
 • textová a faxová pošta pošta (Text Mail) - text, fax
 • dátové komunikácie s podporou rozhraní V.24
 • ARS – Automatic Route Selection
 • CTI aplikácie
 • možnosť DECT komunikácia
 • modem pooling, fax pooling
 • možnosť vytvárania privátnych komunikačných sietí prostredníctvom QSIG BC, VPN, ISVPN, ISVPN+ protokolov (digit. siete)
 • systém disponuje ISDN rozhraním BRA(2B+D) a PRA(30B+D).

Účastnícke rozhrania

Systém OmniPCX Office umožňuje pripojiť analógové, digitálne, ISDN a IP koncové zariadenia pre prenos hlasu, dát, alebo obrazu:

Analógové účastnícke rozhranie:

 • s dekadickou voľbou
 • s frekvenčnou voľbou podľa Q.23
 • zaručuje plne transparentnú komunikáciu pre modemy odpovedajúce V.21, V.22, V.23, V27

Digitálne účastnícke rozhranie:
Umožňuje pripojiť digitálne koncové zariadenia pre prenos hlasu, dát, obrazu resp. hlasu/dát, t.j. digitálne telefónne prístroje pre hlasovú komunikáciu, digiálne prístroje so vstavaným dátovým rozhraním pre súčasný prenos hlasu a dát, digitálne dátove adaptéry pre pripojenie dátových terminálov s prenosovou rýchlosťou do 57.600 bps. Pripojenie je realizované prostredníctvom 4B kanálov.

ISDN účastnícke rozhranie S0 – BRA (2B+D, 144 kbps):
Umožňuje používanie ISDN terminálov, digitálnych faxov rady G4, alebo non ISDN zariadení vybavených terminálovými adaptérmi.

Naša webová stránka používa cookies pre čo najlepší zážitok z jej návštevy. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasíte s používaním súborov cookies. Dozvedieť sa viac o súboroch cookies.
SÚHLASÍM S POUŹÍVANÍM COOKIES