Turnikety a bránky

Turnikety a bránky

Navštívte aj našu špecializovanú stránku o turniketoch

Turnikety a mechanické bránky slúžia predovšetkým k riadeniu prechodu osôb v kontrolovanom priestore. Turniket svojou konštrukciou zabráni osobe prejsť do akejkoľvek zóny bez povolenia inej osoby a či elektronického systému napr. prístupového systému. Sú vyrábané z ocele, takže človek svojou bežnou silou ich neprekoná. Zvlášť sú vhodné k obmedzeniu pohybu osôb na športoviskách, kde zároveň plnia funkciu počítadla návštevníkov.

Tak isto sa využívajú aj v priemyselných podnikoch, kde je nutné kontrolovať vstup osôb do nebezpečných, zakázaných a nepovolaných zón, ako doplnok k dochádzkovému systému, ale i pri vstupoch do budov súdov a pod. V priemyselných podnikoch sa využívajú i pri kontrole výjazdu ručných a elektrických vozíkov s výrobnej haly. Samostatnú kapitolu využitia turniketov a bránok tvoria obchodné centrá. Využívajú sa tu najmä mechanické bránky s funkciou automatického otvárania pre zákazníka. Zákazník sa však cez túto bránku naspäť nedostane, ale musí prejsť cez pokladničný systém. Týmto sa zabraňuje krádežiam zo strany zákazníkov.

Turnikety a bránky, ktoré sú inštalované na miestach zo zvýšeným počtom zhromažďovaných osôb musia obsahovať aj tzv. „panik“ funkciu. Touto funkciou rozumieme uvolnenie ramien turniketu či bránky do volne otáčavej funkcie, prípadne sklopenia ramien turniketu. A to z dôvodu napr. vypuknutia požiaru, aby bol prechod cez turniket plynulý a nedošlo k ušliapaniu či zraneniu osôb a osoby mohli tak čo najskôr opustiť nebezpečný priestor. Možná je i dvojitá inštalácia Turniket – Bránka, keď turniket zostáva v pôvodnej funkcii a mechanická bránka slúži ako požiarne dvere, cez ktoré osoby unikajú zo zamorenej zóny.

Systém riadeného prechodu osôb či už pomocou turniketov alebo mechanických bránok je vysoko účinný v spojitosti z kamerovým systémom, ktorý nám umožní presnú identifikáciu prechodu osôb.

Sledujte náš facebook: https://www.facebook.com/morezgroup

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím