Doplnky vjazdových zábranových systémov

Doplnky vjazdových zábranových systémov

K vjazdovým zábranovým systémom je možné, a v mnohých prípadoch aj nutné inštalovať rozličné dolplnky. Častým doplnkom je „kamerový systém“, ktorý výrazne napomáha obsluhe pri riadení výsuvných stĺpikov. Tiež nám kamerový záznam poskytuje dôkazový materiál kto, ako a kedy poškodil stĺpik. Vodiči sa radi vyhovárajú, že oni iba prechádzali a zrazu sa to zdvihlo. Nič však nejde samovoľne a za takmer všetky prípady havárií môže ľudský faktor. Vodič sa pritom zbytočne obáva priznať si vinu, nakoľko škoda, ktorú so svojim vozidlom spôsobil na výsuvnom stĺpiku hradí poisťovňa zo zákonného poistenia vozidla.

Ďalšími významnými doplnkami sú rôzne zariadenia bezpečnosti prevádzky výsuvných stĺpikov a to najmä takých, ktoré zabraňujú zdvihnutiu vozidla stĺpikom (indukčný detektor: skladá sa z indukčnej slučky vo vozovke a indukčného detektora inštalovaného do riadiacej jednotky, infra detektor: skladá sa z infračerveného lúčového snímača inštalovaného v pomocnej konštrukcii a indukčného detektora), ale i semafory, ktoré slúžia ako organizácia prejazdu (v spojení s kamerovým systémom tiež výrazne napomáha objasniť podstatu viny poškodenia stĺpika prípadnou haváriou). Avšak ani ten najdokonalejší bezpečnostný systém nedokáže odolať ľudskej ľahostajnosti, kedy sa nedodržujú stanovené pravidlá a potom dochádza ku kolíziám.

Inou skupinou doplnkov je zjednodušenie a či komfort pri ovládaní výsuvných stĺpikov. Jedná sa o diaľkové ovládanie pohonu stĺpikov či už ručné, alebo ovládanie z režijného pracoviska (dispečing mestskej polície, vrátnica, pracovisko stálej služby SBS...).

Veľmi častou požiadavkou miest je ovládať automatické stĺpiky zo stálej služby Mestskej polície v spojitosti s kamerovým systémom po optickej alebo metalickej kabeláži privedenej k prejazdovej lokalite. Tieto úlohy vykonávame prostredníctvom systému riadenia EFES od našej sesterskej spoločnosti Efes Electronics.
V praxi to môže fungovať takto:
Návštevník pešej zóny s obmedzeným vjazdom zabezpečeným automatickými výsuvnými stĺpikmi príde ku konkrétnemu stĺpiku, zazvoní pomocou zvončeka umiestnenom na fixnom stĺpiku. Tento signál prichádza na operačné stredisko, kde zaznie zvukový signál spoločne so svetelnou signalizáciou. Otočná kamera mestského kamerového systému sa automaticky natočí na priestor pred stĺpikom a službukonajúci policajt si overý pomocou obrazu z kamery oprávnenosť prejazdu pre konkrétne vozidlo. Ak vozidlo má oprávnenie, alebo sa jedná o zásobovacie vozidlo policajt dá povel stĺpiku "zasunúť" a vozidlo môže prejsť. Po ukončení prejazdu sa kamera sama vracia do prednastaveného monitorovacieho režimu. Samozrejme režim ovládania sa prispôsobuje na konkrétne situácie a požiadavky užívateľa.

Prejazd len oprávneným vozidlám, je možné zabezpečiť inštalovaním prístupového systému a pomocou prideleného kontaktného kľúčika, diaľkového ovládača a či kartičky, si vodič sám ovláda pohyb stĺpika (obzvlášť vhodná aplikácia pre prejazd pešou zónou stálymi obyvateľmi k obytnému domu). Vieme dodať prístupový systém, ktorý je natoľko inteligentný, že rozpozná neoprávnené opakované používanie stĺpika bez toho, že by majiteľ prístupového čipu bol odišiel s vozidlom s vyhradenej vymedzenej lokality. To je najmä bič na ľudí, ktorí by svojim správaním chceli i napriek všetkému zneužívať systém a vpúšťať do lokality neoprávnené vozidlá, čím naďalej zahlcujú napr. bytové parkovisko. Tiež je možné dodať prístupový systém, ktorý funguje na mobilný telefón. Jednoduchým vytočením príslušného telefónneho čísla sa stĺpik sám zasunie a po prejazde opäť vysunie.

Pre ešte zvýšenie bezpečnosti funkcie výsuvných stĺpikov, je možné objednať stĺpiky so svetelnou signalizáciou a to buď s 9 LED svetelnými bodmi umiestnenými na hornom klobúku cylindra, či MULTI LED svietením. Takéto stĺpiky aj výrazne skrášľujú okolie a pôsobia ako bezpečnostno – oznamovací prvok o zariadení ako takom. Ako jednoznačne estetický prvok, ktorý zároveň spĺňa aj zvýšenie bezpečnosti najmä za zníženej viditeľnosti je reflexná nálepka. Táto býva spravidla s vyhotovením loga výrobcu, ale za príplatok tu môže byť aj vaše logo firmy a spoločnosti, či logo mesta atď., alebo nálepka môže byť úplne bez loga iba v bielom prevedení s reflexiou. Tiež samotný stĺpik môže byť v akomkoľvek farebnom prevedení avšak za príplatok. Základné vyhotovenie je vo farbe antracit - čierna, alebo strieborná farba kovu pri voľbe prevedenia brúsený nerez.

V našich podmienkach a zvlášť severnejších lokalitách je nutnosťou inštalovať aj doplnkové vyhrievanie stĺpika s termostatom, ktoré zabraňuje či už tuhnutiu oleja stĺpika, alebo jeho primŕzaniu o prstenec až do mrazov -50°C.

 

                                        vyhrievanie stĺpika                                   semafor dvojfarebnej sústavy

 

 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím