Odnímateľné stĺpiky PILOMAT

Odnímateľné stĺpiky PILOMAT

Odnímateľné výsuvné stĺpiky slúžia ako lacnejšia náhrada za mechanické a automatické výsuvné stĺpiky. Inštalujú sa iba vtedy ak pohyb vozidiel v danej lokalite je iba občasný a užívateľ je ochotný strpieť diskomfort pri fyzickej manipulácii s odnímateľným stĺpikom. Ako už sám názov "odnímateľný stĺpik" napovedá, jedná sa o stĺpik, ktorý sa odníma/odnáša z miesta po uvoľnení uzamykacieho mechanizmu. Po uvoľnení mechanizmu sa stĺpik jednoducho vyjme z kazety, ktorá je zabudovaná do vozovky a odnesie na iné miesto, aby sa nezabraňovalo prejazdom. Kazeta sa po uvoľnení prekryje originálnym pokopom, aby nedochádzalo k úrazom. Využitie je široké najmä však pre organizáciu športovo kultúrnych podujatí v mestských lokalitách, občasný vjazd po určitú dobu napr. zadných brán obytných dvorov, zabezpečenie alebo skôr zamedzenie vjazdu vozidiel do kultúrnych a športových stánkov, či pred garáže domov, v ktorých sú garážované sezónne vozidlá atď.

xxs
xs
s
m
l
xl
x